Jak szkodzi hałas – Co powoduje hałas

Na co dzień jesteśmy narażeni na pogorszenie słuchu ze względu na warunki panujące na ulicy, w domu, w szkole, w kinie czy na imprezach.  Duży procent ludzi żyje w strefie hałasu przekraczającego 70 decybeli (jest to przekroczony próg szkodliwości).

Co powoduje hałas

Agresywne dźwięki i nadmierny, długotrwały hałas zabiją bezpowrotnie komórki zmysłowe – rzęsate. Znajdują się one w uchu środkowym i odbierają drgania fal dźwiękowych, a następnie przekazują je do mózgu. Bardzo szkodliwy jest hałas o dużej częstotliwości i dużym natężeniu. Pamiętajmy też, iż większe spustoszenie uczyni krótki, niespodziewany hałas (np. pisk prosto w ucho) niż ciągły, ale nie trwający długo.

Stale towarzyszący nam hałas powoduje nieodwracalne zmiany w mechanizmie kosteczek słuchowych ucha środkowego. Konsekwencją jest pogorszenie słuchu (co nie koniecznie zauważamy). Ponadto mogą pojawić się szumy uszne w postaci drażniącego dźwięku w uszach, słyszanego nawet w ciszy. Nie wolno lekceważyć takich objawów, gdyż grożą one całkowitą utratą słuchu.

Warto wiedzieć, że hałas nie szkodzi jedynie na słuch. Długotrwałe, głośne dźwięki odbijają się na całym organizmie, wpływając niekorzystnie na układ nerwowy, krążenia, pokarmowy, a nawet hormonalny. Hałas często sami sobie fundujemy, gdy słuchamy muzyki nastawiając ją na maksymalną głośność. Według specjalistów kilkugodzinne codzienne słuchanie „empetrójek” w maksymalnym nagłośnieniu, spowoduje w przeciągu dziesięciu lat bardzo duże problemy ze słuchem. Konsekwencją tego będą trudności w pracy, nauce, kontaktach z innymi, a także kłopoty zdrowotne.

Progi decybeli

Szkodliwość hałasu wyznacza się w progach decybeli:

• poniżej 35 dB – nieszkodliwy,

• 55 – 65 dB – może wywołać irytację,

• powyżej 65 dB – jest to próg szkodliwości, wywołuje agresję,

• poziom natężenia do 85 dB stanowi próg uszkodzenia słuchu,

• do 130 dB grozi trwałymi uszkodzeniami i różnymi schorzeniami,

• ponad 130 dB to już trwałe, nieodwracalne zniszczenie słuchu i uszkodzenia wewnętrznych organów.

Zachęcam do przeczytania w Internecie obszerniejszych informacji na temat hałasu, by zapobiec jego zgubnemu działaniu. Zapraszam do kolejnych artykułów.